Kris Heeren

Directeur Administratie en Financiën MKL vzw

Directeur Administratie en Financiën MKL vzw… Read more

Vacatures

Directeur Administratie en Financiën MKL vzw

Algemeen Directeur WZC St-Jozef Deinze

Algemeen Directeur WZC St-Jozef Deinze… Read more

Vacatures

Directeur vzw Pallion

Read more

Vacatures

Directeur Zorg AZ Klina

Advertentie_DirecteurZorg_AZ Klina… Read more

Vacatures

Advertentie_DirecteurZorg_AZ Klina

Algemeen Directeur PC Dr. Guislain

AlgemeenDirecteur_OBVL MISSIE_ENGAGEMENTSVERKLARING_GRONDSTROOM… Read more

Vacatures

AlgemeenDirecteur_OBVL

MISSIE_ENGAGEMENTSVERKLARING_GRONDSTROOM

Privacy Policy

  Privacy Policy De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor King Alfonso BVBA van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u… Read more

Uncategorized

 

Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor King Alfonso BVBA van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen King Alfonso BVBA zorg dragen voor uw gegevens.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Rollen van King Alfonso BVBA 
King Alfonso BVBA is enerzijds verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in King Alfonso BVBA. Anderzijds is King Alfonso BVBA ook als dienstenleverancier verwerker waarbij we mogelijks in aanraking komen met persoonsgebonden gegevens van onze klanten/prospecten. Als verwerker wordt een verwerkingsovereenkomst voorzien conform de wetgeving die door beide partijen nagelezen en getekend dient te worden.
King Alfonso BVBA zal zowel als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens. Als verwerker zullen we steeds bijstand verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke conform onze verwerkingsovereenkomst.

Activiteiten van King Alfonso BVBA
We onderscheiden twee bedrijfsmatige activiteitengroepen:
Professionele dienstverlening (consultancy): dit omvat 25% van de activiteiten en bestrijkt verschillende domeinen zoals Strategie & Operations, HR.
Werving & Selectie: deze activiteit die specifiek gericht is op rekrutering van kandidaten voor onze klanten/prospecten omvat de meerderheid van onze activiteiten en dient uiteraard te voldoen aan de richtlijnen voorgeschreven door de sector. King Alfonso BVBA volgt dan ook de richtlijnen die voorgesteld worden binnen deze sector.

Social media 
King Alfonso BVBA beschikt over een website www.kingalfonso.be en bedrijfspagina op o.a. LinkedIn om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, enz. U bent vrij om King Alfonso BVBA wel of niet te volgen via deze social media.

Website & Cookiebeleid
King Alfonso BVBA beschikt over een website om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events enz.

1. Wat zijn cookies?
King Alfonso BVBA gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.
Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.

King Alfonso BVBA gebruikt cookies om:
Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
Cookies kunnen zowel door King Alfonso BVBA als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.
2. Welke soorten cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.
3. Beheer van cookies
Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.
Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de King Alfonso BVBA websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

Welke gegevens worden verzameld? 
Consultancy:
Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz. en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).
Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Bedrijf
 • Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Optioneel: Mobiel nummer

Aanvullend binnen Werving & Selectie:

Wij ontvangen en verwerken gegevens van sollicitanten. Wanneer zij via de job site persoonsgegevens invoeren en expliciet toestemming (jobs-website) verlenen voor het gebruik van hun persoonsgegevens, stelt het King Alfonso BVBA in staat om contact op te nemen met de betreffende persoon.
De gegevens die verzameld worden omvatten de “Algemene Identificatiegegevens” aangevuld met extra informatie dewelke gewoonlijk op een Curriculum Vitae vermeld worden.  

Waarom verzamelen we uw gegevens? 
Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:
Consultancy en Website Contactformulieren 
Deze gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.
De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, gsm, email enz.
 • Ondersteuning vanaf de Servicedesk/permanentie
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Nieuwsbrieven en informatie omtrent onze seminaries en kennisevents. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid
 • Verzorgen van opleidingen, coaching
 • Marketingactiviteiten

Werving & Selectie: 
De gegevens beperken zich tot de gegevens nodig in de sector van rekruteringsbureaus om een passende job te kunnen vinden. Het doeleinde conform de GDPR valt onder “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke” wat betreft werving & selectie.
Binnen deze activiteit verzamelen we de algemene identificatie gegevens om onder meer:
Professionele contacten via telefoon, gsm, email.
Gesprekken en assessments in te plannen.
U in contact te brengen met openstaande vacatures en bedrijven.
Achteraf een opvolging/evaluatie te kunnen uitvoeren.
Wij verzamelen uw Curriculum Vitae als basisinformatie document om ervoor te zorgen dat wij passende vacatures kunnen opzoeken en u eventueel uit kunnen nodigen voor een sollicitatiegesprek en daaropvolgende assessments.

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 
Consultancy 
Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten op seminaries en netwerkevents
 • Contacten via onze partners
 • Social media

Werving & Selectie

Dit kan eveneens op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Uw sollicitatie bij King Alfonso BVBA of zijn opdrachtgevers
 • Via contactformulieren op onze websites
 • Via vacature websites
 • Via jobbeurzen of events
 • Via social media

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden? 
Consultancy 
Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd, worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden
Werving & Selectie 
In dit kader worden de gegevens ook bijgehouden zolang er mogelijks een vacature is die u kan interesseren. Wanneer u een passende betrekking gevonden heeft dan worden uw gegevens nog vijf jaar bijgehouden tenzij u expliciet vermeldt om deze termijn te verkorten of te verruimen.

Overdracht aan derde partijen 
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van King Alfonso BVBA. In het kader van een vacature kan uw kandidatuur wel voorgesteld worden aan potentiële werkgevers, dit gebeurt enkel na expliciete toestemming.
Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met King Alfonso BVBA. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Minimale gegevensverwerking
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Automatische verwerking & profilering
King Alfonso BVBA doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens? 
Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

King Alfonso BVBA stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of leveranciers te beschermen. Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid, bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen? 
Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • GDPR – Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende kanalen:

kris@kingalfonso.be

Contactgegevens 

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van King Alfonso BVBA. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons informatie veiligheidsbeleid in al onze vestigingen.
Verwerkingsverantwoordelijke: King Alfonso BVBA – zaakvoerder Kris Heeren
Kris Heeren    Zaakvoerder King Alfonso Bvba

BE 0843970571

Mechelsesteenweg 271 bus 1.1  2018 Antwerpen

kris@kingalfonso.be M+ 32 (0) 471 816 008

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) worden door King Alfonso BVBA gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop King Alfonso BVBA uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 – Fax +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/nl/contact

 

 

KingAlfonso gebruikt cookies voor een betere surfervaring. Klik op de knop hiernaast om cookies te accepteren Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk te maken. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten